Lywodraeth Cymru - Grantiau Cymru o blaid Affrica 

 

Bydd Cynllun Grant Cymru o Blaid Affrica gan Lywodraeth Cymru yn rhoi'r cyfle i grwpiau a mudiadau cymunedol ledled Cymru gael at gyllid ar gyfer prosiectau Cymru-Affrica graddfa fach. Mae hyd at £230,000 ar gael y flwyddyn, a bydd o leiaf £50,000 y flwyddyn yn cael ei glustnodi i weithgareddau iechyd. Faint o arian sydd ar gael?
Mae £150,000 ar gael yr eleni yn y rownd Gwanwyn hon, ar gyfer grantiau rhwng £5000 a £15,000. Rhaid i'r ceisiadau hyn gyd-fynd ag un o'r pedair thema. Bydd proses ymgeisio un cam ar gyfer y grant hwn a rhaid cwblhau prosiectau o fewn un flwyddyn galendr.

Pwy a beth y bydd yn ei ariannu?
Bydd y cynllun yn agored i fudiadau gyda phartneriaid arweiniol wedi'u lleoli yng Nghymru. WCVA fydd yn gwirio cymhwysedd prosiectau ac yn eu hasesu. Llywodraeth Cymru fydd yn gwneud y penderfyniadau cyllido terfynol.

I gael mwy o wybodaeth ac i rhoi cais i fewn Cliciwch yma